Jaktorganisationen i Olofström:
JFO = Jägareförbundet Olofström, OJV = Olofströms Jakt och Viltvård, 
Äsko/Kronsko 50301= Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort

Några nattliga trädgårdsarbetare i mörkret.

Efter första nattens besök.

Nu kommer vildsvinen igen!

Vildsvin på gång igen!

Nu har kultingarna blivet så stora att fodersöket kommer in i trädgårdar och åkrar. Vi hoppas förra årets avskjutning av vildsvin var tillräckligt. 

Planerad avskjutning uppnådd på marker tillhörande Olofströms Kommun

Pyrchjakten hos Olofströms Jakt och Viltvård avslutad. Det var planerat att skjuta 6 råbockar och det blev 7 stycken. När SMS gick ut från Jaktledningen till jägarna var det 2 jägare som fick avstå skott på råbockar som var intill deras jakttorn. Jaktrapporter var positiva så organisationen ser fram mot nya jakter och då har vi även 11 nya jaktledare som genom gått Jaktledarkurs i Olofström.

För mer information se webb för Olofströms Jakt och Viltvård.

Täckningsgrad på rapporter i Viltdata

Olofströms Jägare och rapportörer i Viltdata

Alla jaktlag i Olofströms skötselområde för Älg och Hjort sköter rapportering av älg men vi kan bli bättre med rapporter för övrigt vilt. Ansvarig Viltdata i Jägareförbundet Olofström har skickat påminnelse. Vi har idag nästan 50 % täckningsgrad och målet var 40%. Vi blir bättre att förvalta de svenska viltstammarna genom bra rapportering, önskeläget är att komma upp i samma resultat på övrigt vilt som för rapportering av älg.

Sabotage av ett flertal Jakttorn, Livsfara för Jägare!

Uppmaning att undersöka era Jakttorn!

Flertal jakttorn har blivit saboterade i Småland och även i Skåne. En del torn har blivit helt nersågade andra bara delvis. Vi vill be er att sprida denna information till era jaktlag så att man gör en koll innan jaktens början för att undvika olyckor.

Kontakta någon i Styrelsen för Jägareförbundet Olofström om ert jaktlag utsatts för sabotage.

Planering pågår för Samjakter i Olofströms Kommun. Om ni har åtel måste ni även försöka skjuta av Jägarmässigt "Ingen rädder för Jägaren här" tycks suggan tänka när hon diar direkt på åteln. Foto LPR

Vildsvinshjälp.nu i Jägareförbundet Olofström

Styrelsen i Jägareförbundet Olofström, Olofströms Jakt och Viltvård och LRF lokalt i Olofström har diskuterat fram en möjlig lösning. Vi vet att det är gott om mat i skogen och frukten i trädgårdar som transporteras bort på olika sätt i tätorterna. Vi kommer eventuellt att kalla till ett öppet möte med information lokalt i Olofström och ett informationbrev till alla Jaktlag i Olofström som finns registrerade i Viltdata.

Jägarna och Markägare planerar med Samjakter på Vildsvin i Olofströms kommun utöver de vanliga jakterna. 

Gott om nötter, ekollon, stora kullar hos vildsvinen.  

Jägarna i Olofström planerar med 5 samjakter, varje planeringsområde är 3000-5000 hektar och består av ett antal såtar där hundar släpps samtidigt därav olika datum så hundekpage täcker området för vare jakt. 

Lördagen 2019-11-23  (Detaljplanering av såtar sker i höst)
Område 1 Hemsjö-Karamåla-Röshult-Ebbemåla
Kontaktpersoner Lars-Peter Runeson och Michael Björkman. 
Område 2 Dalanshult-Kräftemåla-Tulseboda. 
Kontaktpersoner Rolf Olsson och Lars Olsson. 

Lördagen 2019-12-14 (Detaljplanering av såtar sker i höst)
Område 3 Halens Förvaltningsområde för Vildsvin 3 bestående av jaktlagen Olofströms Jakt och Viltvård, Jaktlag Baggeboda, Brokamåla och Jaktlag Harasjömåla och Harasjömåla Södra. 
Kontaktpersoner utsedda i Förvaltningsområdet.

Område 4 Datum inte bestämt datum och planering pågår söderut från Mörkamåla mot Olofström.
Kontaktperson Peter Kimberg.

Område 5  Datum inte bestämt datum och planering pågår i Vilshult.
Kontaktperson Gert-Ove Åkesson

Område 5  Ej bestämt datum Planering pågår i Gränum.
Kontaktperson Bengt-Olof Nilsson.

Olofströms Jakt och Viltvård placerar ut torn i anslutning till havre och potatisodling. Se mer bilder på Jaktolofstrom.se.

Jägarskolan Olofström i Cirkelform

Vi startar upp ny kurs 2019 i månadsskiftet oktober/november. Efter teoriprov till våren börjar vi tränings skjuta på Mörrums Jaktskyttebana och avlägga skjutprov.

Klicka här för att anmäla dig eller du vill veta mera.

Jägarskolan Olofström som Distansläsning

Välkommen att boka dig för distans-kurs. Du får möjlighet att läsa på egen hand och vi träffas några gånger fysiskt på plats eller via audio-möte.

För mer information eller du vill anmäla dig klicka här. 

Sveriges Sydligaste Vildmark

VISITBLEKINGE VISITOLOFSTRÖM VISITJAKTOLOFSTRÖM

Hundförare som även var med i del 1

Drevjakt i Vilttäta Blekinge Del 2

Drevjakt i vilttäya Blekinge en film om jakt efter Rådjur oc vild. 

Klicka här för att se filmen.

Hundförare lyssnar på sin Jaktkompis som hittat vildsvin.

Drevjakt i Vilttäta Blekinge Del 1

Drevjakt i vilttäta Blekinge Film Vildsvinsjakt med Stella och Rico, en spännande dag i skogen. 

Klicka här för att se filmen.

Filmer  

Filmer om Jaktkunskap och ett stort urval av Jaktfilmer

Sätt dig i TV-soffan  och nyttja din Smart-TV eller spela upp via din dator.

 

Olofströms Jakt och Viltvård. "Någonstans att Jaga", här kan du lösa dagkort och övernattning på Jägaretorpet. Jaktmark 2000 hektar.

Jaktskyttebana i Mörrum. Trap och Sportingbana öppen maj-augusti tisdagar och lördagar. Banan är möjlig att hyra.

Jaktskyttebana i Fridafors. Trap, älg och Pistol öppnar i April, läs mer på hemsida.

Frivillig samverkan av Jaktlagen för att förvalta Älg- och Kronhjorts-stammen i Olofströms Kommun som idag är cirka 33 000 hektar.

Här finns länkar till Länsföreningar och Jaktvårdskretsar i hela Sverige.

Länk till central sida i Svenska Jägareförbundet och Nationella kontakter.

Viltundersökningskurs
lördagen den 10 augusti kl 08:00, Stengrepen

Läs mer information på Länets hemsida

 

Tillökning i naturen håll hundarna kopplade.

Vad säger lagen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Läs mer om lagen klicka här.

 

Jaktdagar på mark som tillhör Olofström Kommun 

Välkommen att lösa dagkort för en dag. Jaktledning tillsatt för nya Jaktåret 2019-2020.

 Läs mer på webb för Jaktklubben Olofströms Jakt och Viltvård.

Jaktdagar 

 

Välkommen till Jägareförbundet Olofström