Tillfälligt fel 2021-07-10, Felet anmält till leverantören idag.

[2021-07-10] Nationella/Internationella Nyheter

Tillfälligt fel 2021-07-10, Felet anmält till leverantören idag.

 

Jägareförbundet Olofström

Olofströms Jakt och Viltvård

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Jägarorganisationen har "tre ben" i Olofström.

Frågor om Älg och Kronhjort diskuteras lokalt i Olofströms Skötselområde och har en egen webbsite.  Länk till webb

Hos jaktklubben Olofströms Jakt och Viltvård kan du lösa dagskort för att jaga. Jaktklubben förvaltar och jagar på cirka 2000 hektar som ägs av Olofströms Kommun. Länk till webb

Jägareförbundet Olofström ingår Svenska Jägareförbundet som har Regeringens uppdrag att förvalta dom Svenska Viltstammarna. 

Jägareförbundet Olofström

Olofströms Jakt och Viltvård

Jaktklubb på marker som tillhör Olofströms Kommun. Här kan du lösa Dagskort och utbildade jaktledare ansvarar vid varje jakt.

Vi har dessutom möjlighet att erbjuda jaktpaket. Du kan även hyra Jägaretorpet.

Jourhavande Jägare/Viltvårdare Telefon 070-379 93 73 bemannas av 16 stycken Jägare som har tillstånd att skjuta inom detaljplanelagt område. 

Direktlänk till Webb

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort. Jaktområde med tillräcklig storlek för att bära en egen älgstam. Frivillig sammanslutning av jaktlag som förvaltar viltstammar av Älg och Kronhjort på cirka 33 000 hektar. En Skötselplan/Förvaltningsplan upprättas var tredje år som bl.a. innehåller stammens beräkning på avskjutning, viltolyckor och övrig dödlighet.

Direktlänk till Webb

Årsmötesbeslut 2020 för Jaktorganisationen i Olofström

Beslut på Årsmöte i Jägareförbundet Olofström och Olofströms Jakt och Viltvård att slå ihop webbar för att lättare hitta information för Jägare och Allmänhet. Nu finns Jaktolofstrom.se och Askokronsko50301.se. Askokronsko50401.se innehåller information om jakten efter Älg och Kronhjort i Olofström. Jaktolofstrom.se innehåller aktiviteter och övriga jaktfrågor om Jakt och aktiviteter samt möjlighet för den som inte har egen jaktmark att jaga. Här hittar du även telefonnummer till Jourhavande Jägare/Viltvårdare som finns tillgänglig året runt.

Tillökning i naturen håll hundarna kopplade.

Vad säger lagen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Läs mer om lagen klicka här.