Årsmöten 24 februari 2020.

Årsmöten 24 februari 2020 Jaktorganisationen i Olofström

Plats: IT-Livinglokal Bredgatan 15 Olofström.

Klockan 18.00 Årsmöte Olofströms Jakt och Viltvård

Dagordning

Klockan 19.00 Årsmöte Jägareförbundet Olofström

Dagordning

Efter Årsmötesförhandlingar

Summering och Föredragning om Viltdata Michael Björkman

Summering av Jaktorganisationen i Olofström 2019 Lars-Peter Runeson

Välkommen

Boka in den 18 mars Klockan 18.30 i Kyrkhults Folkets Hus

 Läs mera på denna länken! Föredrag om flerarts-förvaltning av klövvilt. 

Fredrik Widemo från SLU, Blekinges Jaktvårdskonsulent och Viltsamordnare på Södra Regionen, Södra Skogsägarna deltar.

Styrelse och Valberedning föregående år

Olofströms Jakt och Viltvård (Jaktklubb på marker som tillhör Olofströms Kommun)

Jägareförbundet Olofström

Tckningsgrad i Olofström är 69 %, bäst i Länet jaktåret 2018/2019!

Jaktlagen i Olofström bäst i Blekinge att rapportera i Viltdata med 69 % täckningsgrad!

Avskjutningsrapport 1 juli 2018 - 30 juni 2019 är nu sammanställd av Länsansvarig Jaktvårdskonsulent Karin Stoeckmann för Blekinge.

Ansvarig för Viltdata i Jägareförbundet Olofström är Michael Björkman som "peppat" Älgjaktslagen att rapportera fällt vilt som är underlag till förvaltningen av allt från Älg till Gräsand i Olofström. En JUL-önskning är att alla som Jagar älg i Olofström även blir medlemmar i Jägareförbundet Olofström, det är bara att kontakta Medlemsavdelningen och be dom skriva över er till Olofström. Ni kanske kanske är ansluten till Jaktvårdskrets där ni har bostadsadress. 10-15 procent av medlemsavgiften går tillbaka lokalt till Olofström som vi kan använda för att förbättre möjligheterna lokalt. Kontakta medlemsservice Telefon 020-22 00 10 E-post medlem@jagareforbundet.se Postadress Öster Malma, 611 91 Nyköping så hjälper dom er.

Eftersom vildsvinens ökning diskuterats fällde Jägarna i Blekinge 5 153 Vildsvin och Jägarna i Olofström fällde 407. Vill du se mer se statistik på www.viltdata.se

Länk till hela Avskjutningsrapport Blekinge Jaktåret 2018/2019.

 

 

 

Strategi och Kvalitet

Alla Blekinges Jaktvårdskretsar samlas 5 december

Spännande Vildsvinsjakt 23 november på Vildsvin i norra delen av Olofströms kommun!

Tall-Plantering med fårull i toppen, foto från kretssamverkan i Blekinge.

Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder?

Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. – Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs rapporten och förklaring på felräkning!

Lägesrapport avskjutning älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Avmagrat dött hondjur hittat av Jaktlag i Olofström

Död älg hittat av Jaktlag i Olofström Foto och rapport skickat till SVA, vi återkommer med info när vi fått svar.

Mer information klicka här.

Se länk SVA Vilt för mer information hur du kan rapportera.

Material skickat för undersökning

Material för CWD undersökning lämnat Olofström 12 november, vi inväntar svar och återkommer. Lämnade Olofström klockan 16.00 för transport till SVA.

Jägareskolan i Olofström

Jägarskolan i Olofström

Jägarskolan på e-jakt ingår som ett komplement till boken och syftar till att ge dig ett verktyg för att underlätta inlärningen inför Jägarexamensproven. Materialet på e-jakt följer bokens kapitel och innehåller en mängd filmer, bildspel och ett par övningsprov.

Du hittar också ljudboken i Jägarskolan på e-jakt. Tidigare har vi använt boken och  Jägarskolan Blekinge som komplement till boken som är en E-kurs att läsa på distans som vi i Olofström varvat med teori. Nu ingår E-kursen tillsammans med nya boken och ljudboken kan laddas ner till mobilen.

 

Foto Thomas Olsson

Åtling och utfodring av vilt Information från Länsstyrelsen i Blekinge

Vi har den senaste tiden fått till oss att utfodringen av främst vildsvin ökat. Vi vill därför påpeka att utfodring med betor eller liknande som tippas i stora högar i skogen inte är tillåtet, det är heller inte tillåtet att lägga ut livsmedel som tex bröd och kakor inte ens i små mängder.

Klicka här och läs mera

Samjakt på Vildsvin i Olofström 23 november

Område 1 Hemsjö-Karsmåla-Röshult-Ebbemåla med planerad start klockan 08.30.
Planering Kontaktpersoner Lars-Peter Runeson, och för hundar Michael Björkman och Henrik Svensson.
Konaktpersoner i Jaktlag Mats Folkesson, Gert Noreklev, Anders Mattsson, Krister Svensson, Ulf Johansson, Thomas "Loffe" Olsson och Lasse Stjernqvist.

Område 2 Dalanshult-Kräftemåla-Tulseboda
Kontaktpersoner Rolf Olsson, Lars Olsson och Torkel Skoglösa.

Klicka i menyn och välj Äsko/Kronsko 50301 för årets tilldelning

Vi har skapat en ny webb för Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Direkt till startsidan Äsko/Kronsko 50301

 

Lokala Nyheter

Jägarna och Markägare planerar med Samjakter på Vildsvin i Olofströms kommun utöver de vanliga jakterna. 

Gott om nötter, ekollon, stora kullar hos vildsvinen.  

Jägarna i Olofström planerar med 5 samjakter, varje planeringsområde är 3000-5000 hektar och består av ett antal såtar där hundar släpps samtidigt därav olika datum så hundekpage täcker området för vare jakt. 

Lördagen 2019-12-14 (Detaljplanering av såtar sker i höst)
Område 3 Halens Förvaltningsområde för Vildsvin 3 bestående av jaktlagen Olofströms Jakt och Viltvård, Jaktlag Baggeboda, Brokamåla och Jaktlag Harasjömåla och Harasjömåla Södra. 
Kontaktpersoner utsedda i Förvaltningsområdet.

Område 4 Datum inte bestämt datum och planering pågår söderut från Mörkamåla mot Olofström.
Kontaktperson Peter Kimberg.

Område 5  Datum inte bestämt datum och planering pågår i Vilshult.
Kontaktperson Gert-Ove Åkesson

Område 5  Ej bestämt datum Planering pågår i Gränum.
Kontaktperson Bengt-Olof Nilsson.

Lokal organisation

Jägareförbundet Olofström ingår Svenska Jägarebundets organisation som har allmänna uppdraget från Svenska Regering.

Styrelse

Webb för mer information

Äsko/Kronsko 50301

Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort. Jaktområde med tillräckligt storlek för att bära en egen älgstam.

Styrelse

webb för mer Information

Olofströms Jakt och Viltvård

Jaktorganisation i Olofström på marker som tillhör Olofströms Kommun.

   

Styrelse

Webb för mer information

Viltvårdsdag på Jägaretorpet.

Fredagen den 13/9 -2019 Årskurs 7 i Olofström

Nu är det dags för en ny omgång elever att besöka Jägaretorpet och träffa erfarna Jägare och personal från skolan som planerat dagen tillsammans.

Se inbjudan genom att klicka här.

Projekt Rädda älgen!

Projekt Rädda älgen

Svenska Jägareförbundet anser att skogarna i Sverige är stora nog för att ha plats för såväl människor, skogsbruk som älgar. Därför startar förbundet kampanjen Rädda älgen den 26 augusti.

Detta vill vi med kampanjen Rädda älgen.

 

Täckningsgrad på rapporter i Viltdata (Ej aktuell för Olofström.)

Ansvarig för Viltdata i Olofström driver på lokala Jaktledare och rapportörer att rapportera!

Bilden ovan är från tidigare i vår, kanske kan vår Jaktvårdskonsulent leverera en ny bild.

Ansvarig för Viltdata i Jägareförbundet Olofström vill ändra målet från 40% till över 60% på övrigt Vilt i Olofström. Vi blir bättre att förvalta de svenska viltstammarna genom bra rapportering, önskeläget är att komma upp i samma resultat på övrigt vilt som för rapportering av älg. Bra jobbat Viltdata-ansvarig och alla Jaktlag!

Nya Jaktedare utbildade via Jägareförbundet Olofström

Jaktledarutbildning med Jaktvårdskonsulent Elias Turesson från Kronoberg.

Kommentar från en av deltagarna som även tog några bilder under skjutningen på Mörrums Jaktskyttebana.

"- I dagarna 2 har vi, några från Jägartorpet deltagit i Jägarförbundets Jaktledarutbildning som jag starkt vill rekommendera ÄVEN om ni så inte tänka/vill bli Jaktledare då dess innehåll är mycket lärorikt beträffande jaktlagstiftning, ansvar, rättigheter ja name it samt mycket kvalitativ kursledare, därmed en heder till Kronobergs Jaktvårdskonsulent Elias."

Länk till Bildspel från Jaktledarutbildningen.

Planerad avskjutning uppnådd på marker tillhörande Olofströms Kommun

Pyrchjakten hos Olofströms Jakt och Viltvård avslutad. Det var planerat att skjuta 6 råbockar och det blev 7 stycken. När SMS gick ut från Jaktledningen till jägarna var det 2 jägare som fick avstå skott på råbockar som var intill deras jakttorn. Jaktrapporter var positiva så organisationen ser fram mot nya jakter och då har vi även 11 nya jaktledare som genom gått Jaktledarkurs i Olofström.

För mer information se webb för Olofströms Jakt och Viltvård.

Sabotage av ett flertal Jakttorn, Livsfara för Jägare!

Uppmaning att undersöka era Jakttorn!

Flertal jakttorn har blivit saboterade i Småland och även i Skåne. En del torn har blivit helt nersågade andra bara delvis. Vi vill be er att sprida denna information till era jaktlag så att man gör en koll innan jaktens början för att undvika olyckor.

Kontakta någon i Styrelsen för Jägareförbundet Olofström om ert jaktlag utsatts för sabotage.

Planering pågår för Samjakter i Olofströms Kommun. Om ni har åtel måste ni även försöka skjuta av Jägarmässigt "Ingen rädder för Jägaren här" tycks suggan tänka när hon diar direkt på åteln. Foto LPR

Vildsvinshjälp.nu i Jägareförbundet Olofström

Styrelsen i Jägareförbundet Olofström, Olofströms Jakt och Viltvård och LRF lokalt i Olofström har diskuterat fram en möjlig lösning. Vi vet att det är gott om mat i skogen och frukten i trädgårdar som transporteras bort på olika sätt i tätorterna. Vi kommer eventuellt att kalla till ett öppet möte med information lokalt i Olofström och ett informationbrev till alla Jaktlag i Olofström som finns registrerade i Viltdata.

Jägarskolan Olofström i Cirkelform

Vi startar upp ny kurs 2019 i månadsskiftet oktober/november. Efter teoriprov till våren börjar vi tränings skjuta på Mörrums Jaktskyttebana och avlägga skjutprov.

Klicka här för att anmäla dig eller du vill veta mera.

Jägarskolan Olofström som Distansläsning

Välkommen att boka dig för distans-kurs. Du får möjlighet att läsa på egen hand och vi träffas några gånger fysiskt på plats eller via audio-möte.

För mer information eller du vill anmäla dig klicka här. 

Sveriges Sydligaste Vildmark

VISITBLEKINGE VISITOLOFSTRÖM VISITJAKTOLOFSTRÖM

Hundförare som även var med i del 1

Drevjakt i Vilttäta Blekinge Del 2

Drevjakt i vilttäya Blekinge en film om jakt efter Rådjur oc vild. 

Klicka här för att se filmen.

Hundförare lyssnar på sin Jaktkompis som hittat vildsvin.

Drevjakt i Vilttäta Blekinge Del 1

Drevjakt i vilttäta Blekinge Film Vildsvinsjakt med Stella och Rico, en spännande dag i skogen. 

Klicka här för att se filmen.

Filmer  

Filmer om Jaktkunskap och ett stort urval av Jaktfilmer

Sätt dig i TV-soffan  och nyttja din Smart-TV eller spela upp via din dator.

 

Olofströms Jakt och Viltvård. "Någonstans att Jaga", här kan du lösa dagkort och övernattning på Jägaretorpet. Jaktmark 2000 hektar.

Jaktskyttebana i Mörrum. Trap och Sportingbana öppen maj-augusti tisdagar och lördagar. Banan är möjlig att hyra.

Jaktskyttebana i Fridafors. Trap, älg och Pistol öppnar i April, läs mer på hemsida.

Frivillig samverkan av Jaktlagen för att förvalta Älg- och Kronhjorts-stammen i Olofströms Kommun som idag är cirka 33 000 hektar.

Här finns länkar till Länsföreningar och Jaktvårdskretsar i hela Sverige.

Länk till central sida i Svenska Jägareförbundet och Nationella kontakter.

Viltundersökningskurs
lördagen den 10 augusti kl 08:00, Stengrepen

Läs mer information på Länets hemsida

 

Tillökning i naturen håll hundarna kopplade.

Vad säger lagen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Läs mer om lagen klicka här.

 

Välkommen till Jägareförbundet Olofström