Till ny webb med aktuella uppgifter för ÄSKO/Kronsko 50301

Olofströms Skötselområde 50301 för Älg och Kronhjort

Verksamhetsmål §5 Verksamhetsmålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med fastighetsägarna skapa en älgstam i balans inom skogs- och jordbruk. Enligt uppdrag från Länsstyrelsen skall älgskötselplan upprättas.

Ny webb finns under utvärdering för att Jägare och allmänhet skall hitta information på en webb, styrelsen tar beslut 7 oktober om vi skall fortsätta med nya sidan tillsvidare!

 

Länk till tidigare webb Klicka här till webb för Olofström Skötselområde 50301 för Älg och Kronhjort