Olofströms Skötselområde 50301 för Älg och Kronhjort

Verksamhetsmål §5 Verksamhetsmålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med fastighetsägarna skapa en älgstam i balans inom skogs- och jordbruk. Enligt uppdrag från Länsstyrelsen skall älgskötselplan upprättas.

Klicka här till webb för Olofström Skötselområde 50301 för Älg och Kronhjort